Suche

Zur Navigation | Zum Seitenanfang | Zur Standortanzeige

INTERREG-projecten

Film over de laatste ontwikkelingen in het Bargerveen:

INTERREG V

Grenzenlos Moor / Grenzeloos veen (2015 - 2018)

Het veen in het natuurgebied van het Internationale Natuurpark Bourtanger Moor – Bargerveen stopt niet bij de landsgrens. Het project ‘Grenzeloos Veen’ wil het volledige Natuurpark grenzeloos laten zijn door het een uniform, samenhangend natuurgebied te maken. Het gebied is immers het hart van het voorheen grootste aaneengesloten hoogveen gebied van Midden-Europa. ‘Grenzeloos Veen’ is het vervolg op het programma ‘INTERREG IV A Deutschland – Nederland 2007-2013’. Grensoverschrijdende samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse partners is in de INTERREG programma’s de doelstelling, om aan beide zijden van de grens duurzame ontwikkeling te bereiken. Subsidiemiddelen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en andere nationale en regionale organisaties vormen de basis van de uitgevoerde en geplande grensoverschrijdende, duurzame projecten.

De ontwikkelingsstrategie van het Internationaal Natuurpark Veenland (INP) binnen het INTERREG V project, is een toespitsing van de ontwikkelingsstrategie van de LEADER-regio ‘Moor ohne Grenzen’. Beide programma’s hebben duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied als doel. Op de voorgrond staan natuur- en landschapsbescherming en herstel, de ontwikkeling van duurzaam toerisme en duurzame regionale ontwikkeling en educatie. Toenadering over grenzen met het veen als verbindend thema is het kader van het grensoverschrijdende Internationaal Natuurpark-plan. In figuur 1, Beleidslijnen voor het Naturpark, zijn de drie streefbeelden van de ontwikkelingsstrategie afgebeeld met drie overkoepelende ontwikkelingsdoelen onderscheiden: veen als ruimte voor natuur; veen als ruimte voor beleving en recreatie; veen als ruimte voor leven en bedrijvigheid.

Voor meer informatie over het INTERREG-project kijk hier.

Filmpjes:


"Ausstellungshalle am Emsland Moormuseum"
"Walderlebnis Weg zum Glück"

INTERREG IV A


Het subsidiegebied van het programma „INTERREG IV A Deutschland – Nederland 2007-2013“ strekt zich uit tussen de Waddenzee en de Niederrhein. Het intensiveren van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse partners is de belangrijkste doelstelling van het programma. Subsidiemiddelen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en andere nationale en regionale organisaties vormen een totaal investeringsvolume van bijna 300 miljoen Euro voor de komende jaren.
De belangrijkste kenmerken waar uw project aan moet voldoen zijn het grensoverschrijdende en duurzame karakter en een gezamelijke ontwikkeling, financiering en uitvoering van het project door de Duitse en de Nederlandse projectpartners.

NPE-Duurzame ontwikkeling van natuur en landschap in het internationale Natuurpark Veenland


De subsidie-aanvraag voor INTERREG-project „Duurzame ontwikkeling van natuur en landschap in het Internationale Natuurpark Veenland“ werd in het jaar 2009 goedgekeurd. Betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van dit project zijn naast het Internationale Natuurpark (LEAD-partner) het Landkreis Emsland, de Gemeente Emmen, de Provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe. Het project bestaat uit verschillende deelprojecten, welke bijdragen aan een duurzame, regionale ontwikkeling. Het doel van alle deelprojecten is het behouden van natuurlijke, biologische en landschappelijke diversiteit van het Bourtanger Moor en van de leefbaarheid. Daarboven is het vinden van nieuwe manieren om milieustimulerende maatregelen t.a.v. natuur en landschap te initiëren, te implementeren en te communiceren en het kweken van bewustzijn voor deze maatregelen een belangrijk doel. Door middel van gezamelijke activiteiten kunnen verschillen in nationale regelgeving worden opgevangen. De oorspronkelijke lijnen van het Bourtanger Moor volgend zullen grensoverschijdende analyses alsmede implementatie- en beschermingsmodellen worden ontwikkeld. Tot juli 2012 staan in totaal 5,7 miljoen Euro INTERREG-subsidiemiddelen voor het project ter beschikking. Deze som maakt een totale investering van 7,8 miljoen Euro in het Natuurparkgebied mogelijk.

NPE-projectonderdelen:

Watermanagement

Parallel aan de nog lopende waterstudie is het de bedoeling om concrete maatregelen te treffen voor verbetering van het watermanagement in het Int.Natuurpark Veenland. In mei 2012 zijn daarvoor opnieuw € 618.000 aan subsidiegelden beschikbaar gekomen. Daarvan wordt een duiker aangelegd in Alt Hesepertwist. De duiker vervangt drie pompen en zal zorgen voor een natuurlijke afwatering van het gebied. Ten noordwesten van hoogveenreservaat Bargerveen wordt een nieuwe bufferzone aangelegd. Beide projecten zullen in 2014 worden afgerond.


Net(z)werk TOEKOMST

Onder die naam werken twintig partijen uit de toeristische sector samen. Het project loopt tot eind 2013 en er wordt tot die tijd ca. 7,6 miljoen euro in de regio geïnvesteerd. Het Internationale Natuurpark participeert in het deelproject "Marketing voor bustoerisme" en ontwikkelt een grensoverschrijdend toeristisch aanbod.

Zum Seiteninhalt | Zum Navigation | Zum Seitenanfang | Zur Standortanzeige