Suche

Zur Navigation | Zum Seitenanfang | Zur Standortanzeige

Verdere subsidieprogramma´s

Natur erleben

De deelstaat Niedersachsen probeert de regionale cultuur en natuur te behouden en ondersteund projecten die natuur en landschap toegankelijker maken voor het publiek. Voor dat doel is het steunprogramma “Natur erleben” ontstaan. Ondersteund worden activiteiten voor de bouw en de kwaliatieve verbetering van natuurbelevingspunten. Bovendien worden projecten ondersteund die een recreatief doel hebben maar ook betrekking hebben op natuurbescherming. Daardoor zal een breed draagvlak voor natuurbeschermings-maatregelen worden geschapen. Dit subsidieprogramma wordt gefinancierd uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en van de deelstaat Niedersachsen.

In 2008 heeft het Natuurpark Veenland dankzij dit stimuleringsprogramma zes projecten kunnen realiseren. Daartoe zijn subsidiegelden van 156.000 euro geworven, goed voor een totale investering van 240.000 euro.

Op de website www.natur-erleben.niedersachsen.de vindt u informatie, die u misschien kunt gebruiken voor een uitstapje in de natuur. Deze informatie kunt u thuis gemakkelijk als pdf-bestand downloaden en uitprinten.


Meer informatie:
Niedersächsisches Umweltministerium
Archivstr. 2
30169 Hannover
www.mu.niedersachsen.deNiedersächsischer Betrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)

De Bundesländer Niedersachsen en Bremen ondersteunen met gelden uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) activiteiten voor een betere natuurbelevenis en voor natuurbeschermingsmaatregelen. De activiteiten zullen bijdragen aan het behoud en de verbetering van het natuurlijke erfgoed van het platteland. Voor het moor-energie-erlebnispfad heeft het Int. Natuurpark een subsidie van 5.000 € van het NLWKN ontvangen.

Meer informatie: www.nlwkn.niedersachsen.deSparkassenstiftung

De Emsländische Sparkassenstiftung ondersteund projecten, die zich bezig houden met sport, met monumentenzorg en met de cultuur van het Emsland. In het Int. Naturpark wordt de bouw van de nieuwe tentoonstellingshal aan het Emsland Moormuseum met 150.000 € uit de Sparkassenstiftung ondersteund.

Meer informatie:  http://www.nsks.deEmsländische Naturschutzstiftung

De Emsländischen Naturschutzstiftung ondersteund de natuur- en landschapsbescherming in het Landkreis Emsland. Gesubsidieerd worden toekomstgerichte projecten en technieken in de milieubescherming en de informatie van het publiek. De Emsländische Naturschutzstiftung ondersteundt de bouw van het informatiepunt an de Geester See met 8.310 euro. Bovendien subsidieert de Naturschutzstiftung het deelproject  „Natuurbelevingspunten“ van het INTERREG-project „Duurzame ontwikkeling van natuur en landschap in het Internationale Natuurpark Veenland“.
Emsländische Landschaft e.V.

De Emsländischen Landschaft e.V. heeft als taak de cultuur tussen traditie en innovatie in het Landkreis Emsland en de Grafschaft Bentheim te ondersteunen. Sinds 2006 heeft de vereniging elk jaar een bedrag van 100.500 € ter beschikking. In het jaar 2008 heeft het Land Niedersachsen daarboven op 1 miljoen euro voor ondersteuning van de regionale cultuur ter beschikking gesteld, zodoende beschikt de vereniging in 2009 en 2010 over 170.100 euro. In het Natuurpark Moor heeft de Emsländische Landschaft e.V. het project  „Kulturlandschaftsmerkmale“ met 5.500 euro ondersteund.

Meer informatie: www.emslaendische–landschaft.deDeutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

De „Deutsche Bundesstiftung Umwelt“ ondersteund projecten, die zich bezig houden met natuurbescherming en in het bijzonder ook rekening houden met middenklasse bedrijven. In 2009 heeft de stichting in totaal 130 projecten met 15,7 mln euro ondersteund. De DBU ondersteund het project “spanningsveld natuur en techniek” van het Emsland Moormuseum met 120.000 euro.

Meer informatie:  www.dbu.de

Zum Seiteninhalt | Zum Navigation | Zum Seitenanfang | Zur Standortanzeige