Suche

Zur Navigation | Zum Seitenanfang | Zur Standortanzeige

Natuurpark ontdekken

Het ontwaken van de lente tussen wollegras en pinksterbloem

Het Natuurpark Veenland krijgt weer kleur

Heel vroeg in de ochtend als het gras nog met dauw bedekt is en de wind door de bomen en struiken fluit, trekken het blauwborstje, de grauwe klauwier en de goudplevier met tegenzin hun kopjes uit de warme veren. Net terug uit de overwinteringsgebieden in het zuiden wordt er net zo zenuwachtig als bij ons mensen uitgekeken naar de eerste warme zonnestralen. Langzaam maar zeker wint de lente aan kracht en verdrijft het laatste grijs van de winter. Nog maar een paar dagen en de natuur ontwaakt uit haar winterslaap.

De steeds hoger staande zon en de mooie kleuren van het landschap nodigen uit om naar buiten te gaan. In het 14.000 ha grote gebied van het Internationaal Natuurpark Bourtanger Moor – Bargerveen is er op dit moment, in het begin van de lente, heel veel te verkennen. Lopend, fietsend of rijdend, genietend in zijn eentje of samen met het hele gezin er op uit om unieke natuurbelevenissen mee te maken.

Belevingspaden

De Fullener Waldweg en Fullener Moorweg nodigen uit voor verkenningstochten. De bekroonde “Löwenzahn-Verkenner-Touren” zijn extra kindgericht en geschikt voor gezinsuitstapjes. Op verschillende punten aan het bospad is er informatie voor jonge onderzoekers over het bijzondere van bosaanleg op veengrond. Zij maken kennis met verschillende boomsoorten en kunnen in de dierenverspringkuil vergelijken hoe ver de haas, de vos, andere dieren en zij zelf kunnen springen.

Op de 2,5 km lange Fullener Moorweg wordt de natuurlijke bebossing van veengrond uitgelegd en kan zelfs worden bekeken: Het voormalige veengebied mag zijn eigen gang gaan zodat over een aantal jaren een voortdurende verandering is waar te nemen. Maar er is nog meer te verkennen: een bos-xylofoon laat de klank van verschillende houtsoorten horen. Geduld moet men in de dierenobservatiehut hebben om de wilde bosdieren niet af te schrikken.

Ten midden van het mystieke Klein Heseper Moor, tussen het Emsland Moormuseum in Geeste-Groß Hesepe en het Erdöl-Erdgas-Museum in Twist, loopt het interactieve Moor-Energie-Belevingspad - ideaal voor een fietstocht. Op een route van 11 km krijgt men bij goed zichtbare veenketen informatie over de turf-, en aardoliewinning, landbouw, bos, flora en fauna, veenontwikkeling en duurzame energie.

Uitkijkpunten

Het ca. 40 ha grote natuurreservaat Hengstkampkuhlen bij Twist beschermt een restant hoogveen van het vroegere Bourtanger Moor. In het oostelijke deel van het natuurreservaat zijn er gebieden met Molinia en zonnedauw en verder nog eilanden vol met wollegras waar te nemen. In het westelijke hoger gelegen deel vindt men uitgebreide heidevlakten, die eveneens begroeid zijn met Molinia en jonge berken. De plassen dienen als rustplaats voor doortrekkende vogels en als broedplaats voor watervogels, die vanuit het uitkijkpunt met de eigen verrekijker geobserveerd kunnen worden.

Aan de zuidwestelijke rand van het Dalum-Wietmarscher Moor bij stadsdeel Füchtenfeld staan een vogelkijktoren en een interactief te gebruiken veenkeet met de onderwerpen ‘Natura 2000’ en ‘Veen voor de klimaatbescherming’. Actieve wandelaars en speurtochtliefhebbers kunnen op zoek gaan naar een geocache. Deze kan met hulp van de aanwezige informatiepunt opgespoord worden.

Een groot gebied in het natuurreservaat Geestmoor, waar geen turfwinning plaats vond, laat de biodiversiteit van het bijna natuurlijk hoogveen zien. Van het daar aanwezige platform zijn flora en fauna van het oorsprongkelijke veengebied van zeer dichtbij te zien. In de naaste omtrek werd de eerste stap gezet voor het terugbrengen naar oorsprongkelijk veen of werden de gebieden gecultiveerd tot weiland.

Een blijvende indruk

Of men nu lopend, fietsend of rijdend het Natuurpark Veeland wil verkennen – op de aangegeven routes is de lente in het veen in ieder geval met alle zintuigen te beleven. De langere en vlakke routes zijn zowel voor actieve maar ook voor minder geoefende wandelaars en fietsers geschikt. Voor natuurbelevenissen op de fiets is de grensoverschrijdende Pionierroute ideaal. Op het goede moment kan men genieten van het bloeiende wollegras met zijn witte pluimen en het ontluikende veenmos. In vier etappen tussen de 45 en 55 km beleven fietsers de diversiteit van het toenmalige hoogveen.

Natuurparkfietsen en Elektrische fietsen

In het kader van het INTERREG IVa-project "Net(z)werk TOEKOMST" heeft het Natuurpark Veenland 30 toerfietsen met zeven versnellingen gekocht, die in Geeste, Twist en Zwartemeer worden verhuurd.

In het bijzonder danken wij het bedrijf RWE dat tien Elektrische fietsen gratis aan het Natuurpark ter beschikking stelt!

Hier kunt u de folder "Fietsverhuur" downloaden.

Zum Seiteninhalt | Zum Navigation | Zum Seitenanfang | Zur Standortanzeige