Suche

Zur Navigation | Zum Seitenanfang | Zur Standortanzeige

Doelstellingen

Het doel van een Natuurpark is het behouden, beheeren en ontwikkelen van grote rurale cultuurlandschappen, die uitblinken door hun bijzondere veelzijdigheid, uniekheid en schoonheid.

Natuurparken zijn op grond van hun bijzondere landschappelijke waarden bij uitstek geschikt voor recreatieve doeleinden.
Juist daarom is een Natuurpark niet uitsluitend gericht op het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden van het gebied, maar ook op de ontwikkeling van de landschap voor recreatie. Een agrarisch gebruik wordt hierbij niet uitgesloten, maar is gewenst. Omdat het natuurbeheer voor de gewenste ontwikkeling echter beslist noodzakelijk is, zijn grote deelgebieden van Natuurparken aangewezen als “natuurreservaat”.
Het doel van het Internationale Natuurpark Veenland is om, binnen het gebied, het behoud en beheer van de karakteristieke kwaliteiten van natuur en landschap te bevorderen en de samenwerking tussen de Natuurparkleden aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens te ondersteunen, te stimuleren en te coördineren. De samenwerking richt zich op het realiseren van natuur - en milieuvriendelijke recreatiemogelijkheden en het coördineren van de toeristische ontwikkeling.Verder is de educatie en voorlichting over natuur, landschap en cultuurhistorie een belangrijke taak voor de vereniging. Bij de uitvoering van de taken wordt rekening gehouden met economische, culturele en sociale belangen.

Om een milieuvriendelijke recreatie in het Natuurparkgebied mogelijk te maken en de coördinatie van de toeristische ontwikkeling te stimuleren worden door het Natuurpark verschillende projecten uitgevoerd. De vereniging verzorgt het aanvragen en het beheren van subsidies van derden, bijvoorbeeld uit nationale en/of Europese fondsen. Door de uitvoering van voornoemde taken mag de economische en de landbouwontwikkeling niet negatief beïnvloed worden.

Zum Seiteninhalt | Zum Navigation | Zum Seitenanfang | Zur Standortanzeige